Gezag, invulling ouderschap en informatie in de omgeving Den Haag

Over een kind dat tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, hebben de ouders automatisch gezamenlijk het gezag. Dit blijft zo als ze scheiden tenzij er bijzondere redenen zijn om het gezag aan één van beide ouders te geven. Hetzelfde geldt voor kinderen die voor een huwelijk geboren zijn, erkend worden door hun vader, waarna hun ouders met elkaar trouwen.

Neem direct contact op
  • Ouders die niet met elkaar getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kunnen zelf de rechtbank die hoort bij de geboorteplaats van het kind vragen om hen gezamenlijk het gezag te geven. Als zij dat niet doen, heeft alleen de moeder van het kind ouderlijk gezag. Als de moeder haar toestemming aan gezamenlijk gezag weigert, kan de vader van het kind de rechtbank vragen om een beslissing daarover.
  • Een kind heeft recht op omgang met en verzorging door de beide ouders. Ook heeft een kind recht op omgang met een ander dan de ouder met wie het een nauwe persoonlijke band heeft. Dit wordt niet snel aangenomen en geldt alleen voor de verwekker die niet heeft erkend en voor andere personen die een tijd lang voor het kind hebben gezorgd. De rechtbank kan op verzoek van één van de ouders of degene die contact wil een omgangsregeling vaststellen. Ook het kind kan een dergelijk verzoek doen. Vanaf het moment dat een kind 12 jaar oud is, kan het de rechtbank zelf mondeling of schriftelijk vragen om een regeling vast te stellen. Daar is geen advocaat voor nodig.
  • Ouders hebben over en weer recht op informatie over hun kind en om elkaar over en weer te raadplegen over belangrijke beslissingen over hun kind. Ook hebben ze recht op informatie over hun kind die in het bezit is van instanties zoals scholen of hulpverleningsorganisaties. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld als dit het kind zou schaden, bestaat dat recht niet. Op verzoek van de ouders kan de rechtbank daarover een regeling vastleggen.

Advies - second opinion - procedures

De advocaat adviseert, geeft second opinions en voert procedures over gezag, invulling ouderschap en informatieregelingen. Ook kunt u bij haar terecht voor een ouderschapsplan.

Op zoek naar informatie over gezag en/of omgangsrecht? Vraag het aan de expert Brech Familierecht in Den Haag!

Neem direct contact op