Klachtenregeling & waarneming van Brech Familierecht in Den Haag

Klachtenregeling

Brech Familierecht heeft een interne klachtenprocedure en is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten, tel. 070 - 310 53 71, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Zie www.degeschillencommissie.nl voor de brochure en werkwijze van de Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten.

Klachtenregeling Brech Familierecht

Waarneming

Bij langdurende afwezigheid van mr. Brech zal haar praktijk worden waargenomen door mr. R.A. Kaarls van 
Kaarls Strafrechtadvocaten ofwel O. Diels van Diep advocaten of een vervanger die door voornoemde advocaten wordt ingeschakeld en wiens/wier gegevens aldaar op te vragen zijn.

mr. M.N.G.N.H. Brech (Majory)

Adres:
  Eisenhowerlaan 136
2517 KN Den Haag

KvK-nummer: 27359315

Brech Familierecht is een handelsnaam van de eenmanszaak mr. M.N.G.N.H. Brech, advocaat.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AIG Europe SE volgens eisen Nederlandse Orde van Advocaten. Klik hier voor informatie over de toepasselijke regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten.