Het regelen van alimentatie in Den Haag

Bij alimentatie wordt onderscheid gemaakt tussen alimentatie voor kinderen en alimentatie voor ex-echtgenoten of voormalig geregistreerde partners. Bij samenwoners die uit elkaar gaan, bestaat geen recht op partneralimentatie.

Neem direct contact op
  • Alimentatie voor kinderen wordt tot hun 21e verjaardag betaald tenzij ze eerder voldoende inkomen hebben om zichzelf te onderhouden.
  • Een hardnekkig misverstand is dat er alleen partneralimentatie betaald zou hoeven worden als er kinderen geboren zijn. Ook als er geen kinderen zijn en er door geen van beiden nadeel is geleden door het huwelijk kan er alimentatie opgelegd worden.
  • De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van de duur van het huwelijk, de leeftijd van de echtgenoten en van de vraag of er kinderen zijn. Wij kunnen u hier over adviseren.
  • De hoogte van kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van een tabel, waarin de leeftijd van het kind, de gezinssamenstelling en het netto gezinsinkomen van voor de scheiding worden meegewogen. Als een kind nooit met beide ouders in een gezin heeft geleefd gelden andere regels. Door middel van een draagkrachtberekening wordt bepaald hoeveel de onderhoudsplichtige daadwerkelijk kan betalen.
  • De hoogte van partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van een berekening van het bedrag dat nodig is en een berekening van wat er daadwerkelijk betaald kan worden.
  • Alimentatie kan door de rechter worden gewijzigd als de omstandigheden zo ingrijpend wijzigen dat dit noodzakelijk is.
  • Partneralimentatie vervalt definitief als de ontvanger daarvan hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner.
  • Als alimentatie vastligt in een beslissing van de rechter maar niet betaald wordt, kan deze worden geïncasseerd door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Zie www.lbio.nl.

Advies - second opinion - procedures

De advocaat adviseert, geeft second opinions en voert alimentatieprocedures zowel namens alimentatiegerechtigden als namens alimentatieplichtigen. De advocaat kan voor verschillende situaties draagkracht- en behoefteberekeningen maken. De advocaat adviseert u ook graag als u ondernemer bent.

Meer weten over alimentatie? Vraag het aan Brech Familierecht in Den Haag

Neem contact op voor meer informatie