Boedelscheiding & pensioen 

Als er bij het trouwen niets geregeld is, is er algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat in principe alle bezittingen en schulden gezamenlijk worden en bij een echtscheiding moeten worden gedeeld. Ieder krijgt dan de helft van het totaal aan bezittingen en schulden. 

Neem direct contact op
  • Als er huwelijksvoorwaarden gesloten zijn geldt wat er daarin is opgenomen over de bezittingen en schulden. Huwelijksvoorwaarden komen in vele varianten voor; van versies die bijna niet afwijken van de algehele gemeenschap van goederen tot versies waarin een strikte scheiding van de vermogens en schulden is opgenomen. Ook staan in sommige huwelijksvoorwaarden verrekenbedingen, die ervoor zorgen dat er bij de scheiding nog over bepaalde bezittingen of geld moet worden afgerekend.
  • Bij de verdeling of verrekening kunnen meningsverschillen ontstaan over de waarde of omvang van bezittingen en schulden of over de interpretatie van de huwelijksvoorwaarden. Belangrijk is om op tijd bewijs te verzamelen van de bezittingen en schulden om te voorkomen dat u bij de scheiding met lege handen achterblijft. Als de echtgenoten buitenlanders zijn kan het gebeuren dat de boedelscheiding naar buitenlands recht moet worden afgewikkeld. In dat geval wordt advies ingewonnen van het Internationaal Juridisch Instituut.
  • Voor mensen die nu scheiden is in de wet geregeld dat zij aanspraak kunnen maken op de helft van het ouderdomspensioen van de andere echtgenoot voor dat deel, dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heet pensioenverevening. Als die aanspraak binnen twee jaar aan het pensioenfonds in kwestie wordt gemeld, dan zorgt het pensioenfonds voor rechtstreekse uitbetaling. Als de aanspraak te laat wordt gemeld bestaat alleen een recht op uitbetaling jegens de ex-echtgenoot.
  • In huwelijksvoorwaarden kan pensioenverevening worden uitgesloten of kan een andere afspraak over de pensioenen zijn gemaakt.
  • Voor mensen die vóór 1 mei 1995 gescheiden zijn, gelden andere regels inzake pensioenen. Soms kan alsnog aanspraak gemaakt worden op een deel van het pensioen van de ander.

Advies- second opinion - procedures

De advocaat adviseert, geeft second opinions en voert procedures over boedelscheidingen, verrekenbedingen, de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden en pensioenverevening en -verdeling. U wordt geholpen door een ervaren specialist. Zij heeft in haar netwerk de beschikking over gespecialiseerde accountants en fiscalisten die kunnen meedenken en adviseren.

Vragen over de boedelscheiding of het pensioen na een scheiding?

Neem direct contact op