De rechtsgebieden van Brech Familierecht in Den Haag

Er valt veel te vertellen over het personen- en familierecht. Hierbij krijgt u over de verschillende onderwerpen alvast wat informatie en weetjes.

Neem direct contact op

Hoofd-(en sub) rechtsgebieden

Mr. M.N.G.N.H. Brech heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

1

  • Personen- en Familierecht

  • Bijzondere curator

  • Echtscheidingen

  • Alimentatiezaken

  • Omgangsregelingen

  • Internationaal privaatrecht

  • Jeugdbeschermingsrecht

  • Mediation

  • Ouderschap en erkenning

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Echtscheiding & geregistreerd partnerschap

De advocaat adviseert, geeft second opinions en voert echtscheidingsprocedures zowel namens één van de echtgenoten als namens beiden. De advocaat adviseert u ook graag als u ondernemer bent of als er internationale aspecten aan de echtscheiding zitten.

Alimentatie

De advocaat adviseert, geeft second opinions en voert alimentatieprocedures zowel namens alimentatiegerechtigden als namens alimentatieplichtigen. De advocaat kan voor verschillende situaties draagkracht- en behoefteberekeningen maken. De advocaat adviseert u ook graag als u ondernemer bent.

Erkenning, vaststelling vaderschap

De advocaat adviseert, geeft second opinions en voert procedures over afstamming voor iedereen die daarbij betrokken kan zijn. De advocaat van Brech Familierecht wordt al jaren door de rechtbank Den Haag benoemd als bijzonder curator in afstammingsprocedures, waarbij zij zelfstandig een onderzoek instelt en de rechtbank adviseert.

Gezag, omgang en informatie

De advocaat adviseert, geeft second opinions en voert procedures over gezag, invulling ouderschap en informatieregelingen. Ook kunt u bij haar terecht voor een ouderschapsplan.

Boedelscheiding en pensioen

De advocaat adviseert, geeft second opinions en voert procedures over boedelscheidingen, verrekenbedingen, de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden en pensioenverevening en -verdeling. U wordt geholpen door een ervaren specialist. Zij heeft in haar netwerk de beschikking over gespecialiseerde accountants en fiscalisten die kunnen meedenken en adviseren.

Naamswijziging

De advocaat adviseert en voert procedures over voornaamswijziging.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

De advocaat adviseert en voert procedures over ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. U wordt geholpen door een ervaren specialist.

Heeft u een advocaat nodig die gespecialiseerd is in familierecht?

Neem direct contact op