Echtscheiding en ontbinding van geregistreerd partnerschap

Voor het aanvragen van een echtscheiding en de ontbinding van een geregistreerd partnerschap is altijd een advocaat nodig. De flitsscheiding is namelijk afgeschaft. Alleen een geregistreerd partnerschap kan nog met onderling goedvinden, door een notaris of advocaat, zonder uitspraak van de rechtbank worden beëindigd.

Neem direct contact op
  • Als gekozen wordt voor één gezamenlijke advocaat wordt meestal een convenant opgesteld. Dat is een overeenkomst tussen de echtgenoten, waarin alle afspraken die te maken hebben met de scheiding staan. Kijk hier voor een voorbeeldconvenant.
  • Als er kinderen zijn, is het verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. Kijk hier voor een voorbeeld ouderschapsplan. In het ouderschapsplan maken de ouders afspraken over de invulling van hun ouderschap voor de toekomst.
  • Behalve over de echtscheiding kan de rechtbank ook over een aantal andere onderwerpen beslissingen nemen. Zolang ze maar voldoende te maken hebben met de echtscheiding.
  • Een echtscheidingsprocedure verloopt volgens een vaste volgorde: verzoekschrift, verweerschrift, mondelinge behandeling en schriftelijke uitspraak. Als er veel te beslissen valt of er nog informatie moet worden aangeleverd, deelt de rechtbank de onderwerpen op en schuift één of meer onderwerpen door naar een volgende zitting.
  • Als er één gezamenlijke advocaat wordt genomen dient de advocaat een gezamenlijk verzoekschrift in bij de rechtbank, waarna de rechtbank schriftelijk uitspraak doet. Verschijnen bij de rechter is niet nodig.
  • Voor de tijd dat de echtscheidingsprocedure duurt, kan de rechtbank tijdelijke maatregelen treffen, voorlopige voorzieningen genaamd.
  • Als één of beide echtgenoten buitenlanders zijn maar in Nederland wonen kan meestal toch in Nederland worden gescheiden. Ook als de echtgenoten Nederlanders zijn maar in het buitenland wonen kan meestal in Nederland worden gescheiden.

Advies - second opinion - procedures

De advocaat adviseert, geeft second opinions en voert echtscheidingsprocedures zowel namens één van de echtgenoten als namens beiden. De advocaat adviseert u ook graag als u ondernemer bent of als er internationale aspecten aan de echtscheiding zitten.

Gaat u scheiden? Schakel dan Brech Familierecht in! 

Neem direct contact op