De prijzen van Brech Familierecht in Den Haag

Voor bijstand door een advocaat van Brech Familierecht wordt een vergoeding gerekend. Hier leest u meer over de hoogte van deze vergoeding en over de mogelijkheden die er zijn als u niet beschikt over veel inkomen.

Neem direct contact op

Vergoeding

  • Het uurtarief is variabel en onder andere afhankelijk van de complexiteit en van de spoedeisendheid van de zaak. Het honorarium zal tijdens het intakegesprek worden besproken en overeengekomen.
  • Indien gewenst kan bij het intakegesprek een vaste prijs worden afgesproken.
  • Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen, kan een beroep worden gedaan op door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Zie voor meer informatie over de inkomensgrenzen en eigen bijdragen www.rechtsbijstand.nl. Let op: De advocaat behandelt alleen mediations en niet-complexe zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.
  • Bij een procedure wordt griffierecht doorberekend. De hoogte hiervan is afhankelijk van het soort zaak en of men voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Ook overige kosten zoals kosten van gemeentelijke uittreksels en deurwaarderskosten worden doorbelast.

Meer weten over de hoogte van de kosten van de diensten van Brech Familierecht?

Neem direct contact met ons op