Erkenning & vaststelling vaderschap

Als een kind tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren zijn de echtgenoten automatisch de juridische moeder en vader van dat kind. Als een kind wordt geboren uit een relatie van ongetrouwde ouders zonder geregistreerd partnerschap, komt alleen de moeder van het kind in familierechtelijke verhouding te staan tot het kind. De vader kan het kind voor of na de geboorte erkennen bij de burgerlijke stand. Daarmee wordt de vader ook juridisch de vader van het kind. Voor erkenning is altijd de toestemming van de moeder nodig.

Neem direct contact op
  • Met erkenning van een kind is het ouderlijk gezag nog niet geregeld. Dit ligt automatisch alleen bij de moeder tenzij de ouders de rechtbank die hoort bij de geboorteplaats van het kind vragen om hen gezamenlijk het ouderlijk gezag te geven.
  • Als de moeder weigert om de vader toestemming te geven om te erkennen of om gezamenlijk het ouderlijk gezag aan te vragen, kan de rechtbank gevraagd worden om vervangende toestemming. In geval van erkenning kan een dergelijk verzoek alleen worden gedaan door de verwekker.
  • Als de verwekker van een kind weigert het kind te erkennen, kan de moeder de rechtbank het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen. Daarmee wordt de verwekker onderhoudsplichtig tegenover het kind.
  • Als tijdens een huwelijk een kind wordt geboren dat niet van de echtgenoot van de moeder is, bij voorbeeld omdat de echtscheiding lang op zich laat wachten, kan het vaderschap van de echtgenoot gerechtelijk worden ontkend. Daarvoor is een procedure bij de rechtbank nodig.
  • Als de erkenner na erkenning van een kind ontdekt dat hij niet de verwekker van het kind is, kan hij de erkenning ongedaan maken via een procedure bij de rechtbank.

Advies - second opinion - procedures

De advocaat adviseert, geeft second opinions en voert procedures over afstamming voor iedereen die daarbij betrokken kan zijn. De advocaat van Brech Familierecht wordt al jaren door de rechtbank Den Haag benoemd als bijzonder curator in afstammingsprocedures, waarbij zij zelfstandig een onderzoek instelt en de rechtbank adviseert.

Een kind erkennen of vaderschap vaststellen? Vraag Brech Familierecht om raad.

Neem direct contact op